KAVEL

Een eigen huis bouwen als particulier opdrachtgever (PO) start met het vinden van een geschikte bouwkavel, in de gewenste regio en tegen de juiste, haalbare prijs. In deze zijn drie zaken van belang:

 1. Bestemmingsplan
 2. Beeldkwaliteit
 3. Kavelpaspoort

Het Bestemmingsplan is door de Gemeenteraad vastgesteld en geeft inzicht op welke wijze woningen in een plangebied waarin de bouwkavel zich bevindt mogen worden gebouwd. De maximale kavelafmetingen zijn meestal vastgesteld en ingetekend, eveneens de rooilijnen en goot- en nokhoogte.

De Beeldkwaliteit geeft inzicht in de gewenste bouwstijl (zadeldak en/of platdak) en toe te passen materialen (steen, hout, staal, kleuren of met alle vrijheid, kortom welstandvrij).

In het Kavelpaspoort van de bouwgrond staan alle zaken nogmaals nauwkeurig beschreven. Het kavelpaspoort is in feite de ‘onderlegger’ voor het ontwerp van de toekomstige woning.

Oriëntatie bouwkavels
Op onder andere de volgende websites kunt u zich oriënteren:

Waar moet u kostentechnisch rekening mee houden
De kosten voor de realisatie van een eigen huis bestaan uit:

 • aankoop bouwgrond en kosten gemeentelijke leges (zelfstandig)
 • bouwrijp maken bouwgrond
 • architectenkosten t/m de bouwaanvraag (Lofthome, rechtstreeks met BKVV architecten)
 • bouwcontract (Lofthome, rechtstreeks met Hardeman Systeembouw)
 • afbouw (via Lofthome of zelfstandig bij koop van casco)
 • keuken en/of bijzonder sanitair (zelfstandig vanwege persoonlijke smaak)
 • nutsaansluitingen (zelfstandig)
 • tuinontwerp en -aanleg, bestrating (zelfstandig)