KAVEL

Een eigen huis bouwen als particulier opdrachtgever (PO) start met het vinden van een geschikte bouwkavel, in de gewenste regio en tegen de juiste, haalbare prijs. In deze zijn drie zaken van belang:

 1. Bestemmingsplan
 2. Beeldkwaliteit
 3. Kavelpaspoort

Het Bestemmingsplan is door de Gemeenteraad vastgesteld en geeft inzicht op welke wijze woningen in een plangebied waarin de bouwkavel zich bevindt mogen worden gebouwd. De maximale kavelafmetingen zijn meestal vastgesteld en ingetekend, eveneens de rooilijnen en goot- en nokhoogte.

De Beeldkwaliteit geeft inzicht in de gewenste bouwstijl (zadeldak en/of platdak) en toe te passen materialen (steen, hout, staal, kleuren of met alle vrijheid, kortom welstandvrij).

In het Kavelpaspoort van de bouwgrond staan alle zaken nogmaals nauwkeurig beschreven. Het kavelpaspoort is in feite de ‘onderlegger’ voor het ontwerp van de toekomstige woning.

Oriëntatie bouwkavels
Op onder andere de volgende websites kunt u zich oriënteren:

Waar moet u kostentechnisch rekening mee houden
De kosten voor de realisatie van een eigen huis bestaan uit:

 • aankoop bouwgrond en kosten gemeentelijke leges (zelfstandig)
 • bouwrijp maken bouwgrond
 • architectenkosten t/m de bouwaanvraag (Lofthome, rechtsreeks met BKVV architecten)
 • bouwcontract (Lofthome, rechtstreeks met Hardeman Systeembouw)
 • afbouw (via Lofthome of zelfstandig bij koop van (semi)casco)
 • keuken en/of bijzonder sanitair (zelfstandig vanwege persoonlijke smaak)
 • nutsaansluitingen (zelfstandig)
 • tuinontwerp en -aanleg, bestrating (zelfstandig)

Grondbelasting van een Lofthome
Hoe meer grond hoe mooier, zegt men wel. Maar hoe meer grond betekent ook meer kosten voor de aankoop, meer kosten voor de aanleg en het onderhoud van de tuin en meer jaarlijkse kosten gemeentelijke WOZ.

Vaak wordt ons gevraagd, hoeveel grond heb ik voor een Lofthome nodig? Vanzelfsprekend is de afmeting geheel afhankelijk van de maatvoering van de woning, maar ook van de portemonnee. Wel hanteren we, ter informatie, enkele vuistregels voor minimale kavelgroottes. Bijvoorbeeld:

Stel de woning met zadeldak met verdieping en een buitenomtrek (BVO) van:
6 x 12 meter (124m2 vloeroppervlak / 360m3) ⇒ grond minimaal 200 – 240 m2
7 x 14 meter (157m2 vloeroppervlak / 515m3) ⇒ grond minimaal 250 – 300 m2
8 x 16 meter (216m2 vloeroppervlak / 721m3) ⇒ grond minimaal 260 – 365 m2
9 x 18 meter (285m2 vloeroppervlak / 967m3) ⇒ grond minimaal 375 – 435 m2

De ondermaat gaat uit van een rooilijn van 2 meter aan beide kanten van de woning. De bovenmaat van 3 meter aan beide kanten; in het laatste geval liggen twee buurwoningen dus minimaal 6 meter van elkaar. Woningen met een platdak hebben overigens meer kubieke meters.