EIGENSCHAPPEN

Lofthome is een innovatief woonconcept, eigentijds en tegelijk tijdloos. Een woning uit staal, glas en eventueel hout. Comfortabel, met optimale functionaliteit en bijzondere eigenschappen. Sinds de introductie van Lofthome in het voorjaar van 2010 is Lofthome voor velen een geliefd woonconcept geworden, een moderne vertaling van het thema loft.

De staalconstructie van een Lofthome vormt tevens de draagconstructie van het huis, draagmuren ontbreken en dit geeft ontzettend veel flexibiliteit. In feite bestaat de woning uit een grote open ruimte waarin de bewoner optimale vrijheid voor zijn woonindeling heeft. Precies zoals lofts in binnenstedelijke pakhuizen en oude fabrieken, maar nu als Lofthome vrijstaand op elke gewenste bouwlocatie.

Door de architectonische toepassing van open vides en glaswanden ontstaat in een Lofthome veel transparantie met een grootse ruimtelijke beleving. Het woonconcept wordt met zadeldak of met platdak (met of zonder verdieping) ontworpen en gebouwd.

eigenschappen-rdam-343x228eigenschappen-lelystad-343x228

Duurzame staalconstructie
In tegenstelling tot de meer traditionele woningbouw met steen of houtskelet gaat Lofthome van een onwrikbare staalconstructie uit. Dit lijkt nieuw, maar dat is het geheel niet. Woningen in staal zijn – veelal in combinatie met glas en andere moderne materialen – alledaags, precies zoals de meeste grote kantoorcomplexen, ziekenhuizen, stationshallen, vliegvelden en wolkenkrabbers die grotendeels van staalbouw uitgaan. Wereldberoemde architecten als Mies van der Rohe, Walter Gropius, Neutra en Jean Prouvé ontlenen grotendeels hun faam aan staalbouw. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel bijzondere huizen uit staal buitenproportioneel in architectuurmagazines worden belicht. Staal is een duurzaam en veelzijdig bouwproduct. Het laat zich goed bewerken, omsmelten en hergebruiken. Het voldoet helemaal aan het ‘cradle2cradle’ kringloopprincipe.

Lofthome wordt met volkomen vrije maatvoering (lengte, breedte en hoogte) onder architectuur geleverd, elke woning is daarom uniek. De solide staalconstructie van elke Lofthome wordt in de fabrieken van Hardeman in Veenendaal in de gewenste maatvoering en kleur voorgefabriceerd (verzinkt of keuze uit meerdere RAL kleuren). De staalconstructie is uiteraard brandveilig.

De Lofthome staalconstructie van spanten, kolommen, verbindingen en windverbanden is in de woning zichtbaar. De constructie wordt dus niet met overbodige bouwfranje gecamoufleerd. Dit geeft een geraffineerd en tegelijk minimalistisch design vanuit de kunst van het weglaten. Minder is meer. De constructie biedt een hoge mate aan visuele kracht en industriële uitstraling. Vanzelfsprekend is de constructie, of zijn delen van de constructie, cosmetisch weg te werken, maar wij adviseren dit niet te doen omdat dit het ontwerp van Lofthome aantast. Juist de zichtbaarheid van de industriële constructie, compleet met ruwe verbindingen, lasnaden en boutkoppen, geeft een eerlijk, robuust en ambachtelijk effect.

eigenschappen-staalconstructie-343x228eigenschappen-staalconstructie-detail-343x228

Zoals bij alle bouwmaterialen werkt ook staal bij temperatuurwisselingen. Geheel houten woningen produceren bij wind en regen meer geluiden dan bijvoorbeeld een bunker van beton. Ook een Lofthome reageert soms op snelle temperatuurwisselingen waardoor geluiden ontstaan. Deze zijn niet storend en passen bij de toegepaste materialen. Maar ook de open structuur door de vide in de woning veroorzaakt – logischerwijze – meer woongeluiden dan bijvoorbeeld een geheel afgesloten kamer. Het komt de leefbaarheid en het onderlinge contact ten goede.

Bouwtijd
Doordat alle basisonderdelen van een Lofthome worden geprefabriceerd, ontstaat op de bouwplaats zelf een korte bouwtijd. De bouwconstructie (en ook muurpanelen en gevelbedekking) worden op maat naar de bouwlocatie getransporteerd en aldaar geassembleerd. De bouwwijze is efficiënt en ecologisch. Op de bouwplaats komen nauwelijks restmaterialen vrij en de CO2 uitstoot is uiterst beperkt. Inclusief de voorbereidingstijd van de fundering is een Lofthome meestal binnen twee maanden wind- en waterdicht. Daarna start de afbouw van het interieur met open, halfgesloten of gesloten ruimten. In de praktijk blijkt dat de toekomstige bewoners binnen vier maanden, vanaf de werkelijke start van de bouw, hun droomwoning betrekken.

Omdat de staalconstructie, de gevelelementen, gevelbedekking en trap naar de etage van een Lofthome geheel worden voorbereid, zijn tijdens de bouw hieromtrent geen aanpassingen meer mogelijk. Alles wordt daarom voor het slaan van de eerste paal goed doordacht; dit geldt ook voor de juiste bepaling van posities van elektriciteitspunten, toilet en bijvoorbeeld een buitenkraan. Door de juiste dialoog in het voortraject tussen opdrachtgever en architect (BKVV) worden extra kosten voorkomen. Achteraf, dus tijdens de bouw, hoeven er geen wijzigingen meer aangebracht te worden en ontstaan er dus ook geen meerkosten.

Muren en Glas
Muren van huizen bestaan in Nederland gewoonlijk uit een binnenmuur, een spouw en een buitenmuur. De binnenmuur bestaat meestal uit beton, kalkzandsteen of gipsblokken of hout. De spouw is opgevuld met isolatiemateriaal, bijvoorbeeld steenwol. De buitenmuur vormt tevens de gevelbedekking, geeft de woning dus het ‘esthetische gezicht’ en bestaat in de woningbouw vaak uit (schoon)metselwerk of houten betimmering. Andere materialen die tevens de ‘muur’ (afdichting) tussen het binnenklimaat en het buitenklimaat vormen zijn glaspartijen en kozijnen met ramen en deuren. Alle bouwmaterialen hebben grote invloed op de isolatiewaarde van een huis, dus ook op de energiezuinigheid. De energiezuinigheid van een woning is overigens niet alleen afhankelijk van de toegepaste materialen, maar ook van de ligging van de woning op de zon en het toelaten van natuurlijke warmte en licht.

eigenschappen-lent-ext-343x228eigenschappen-lent-int-343x228

Op basis van de energie-eisen die de overheid aan huizen stelt – sinds begin 2021 de zogenaamde BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) – en thermische isolatie eisen via het bouwbesluit worden muren gestaag dikker (gemiddeld 40 cm, maar ook al ruim daarboven). De dikte van de muur heeft directe invloed op het netto woonoppervlak van de woning. De totaaloppervlakte van een huis wordt aangegeven met bruto vloeroppervlak (BVO), dit is de buitenomtrek van een huis. Hoe dikker de muren, hoe minder netto woonoppervlakte (NVO) men overhoudt. De overheid eist nu met BENG dat een nieuwe woning bijna energieneutraal moet zijn voor het binnenklimaat. Een energiezuinige woning zal in de toekomst vanuit waardevastheid ook beter verkoopbaar zijn, de consument zal er in koopprocessen kritischer naar kijken.

eigenschappen-zonnecellen

De thermische isolatiegraad van muren wordt weergegeven in een Rc-waarde, dit geeft een beeld van de warmteweerstand van de constructie. Hoe hoger de waarde, hoe groter het isolatievermogen. Sinds 2015 is de eis van muren minimaal Rc 4,5 en van daken minimaal Rc 6. De muren en daken van een Lofthome hebben een Rc-waarde van 6,58, dus boven de wettelijke eis.

Naast de muren hebben de kozijnen en glaspartijen eveneens grote invloed op de isolatiewaarde van een huis. Standaard verwerkt Lofthome robuuste, onderhoudsarme aluminium kozijnen en deuren, drievoudig hoog rendementglas (triple glas), eventueel warmtewerend. In plaats van triple glas is deels ook polycarbonaat kunststofglas mogelijk, dit geeft een sterke industriële uitstraling en is voordeliger. In de glasopbouw van triple glas bevinden zich twee luchtspouwen die met argongas zijn gevuld. De isolatiewaarde van glas wordt weergegeven met een zogenaamde u-waarde (hoe lager, hoe beter). De u-waarde van het door Lofthome toegepaste glas bestaat uit HR+ 3-voudig glas, afhankelijk van de dikte en grootte gemiddeld u=0,7.

Veel glas heeft voordelen maar ook nadelen. Veel transparantie met de binnen- en buitenruimte is aantrekkelijk, maar er dient terdege rekening te worden gehouden met de ligging van de woning op de zonnestand. De ligging van de woning heeft, zoals elke woning, directe gevolgen voor het opwarmen, afkoelen en de energiezuinigheid. Grote glasoppervlaktes hebben hierop veel invloed. Een woning met glas gericht op het zuiden warmt bijvoorbeeld snel op, op het noorden vraagt het juist extra energieverbruik. De juiste ligging van de woning op de zon is daarom van essentieel belang en met zonwering of buitenlamellen kan het binnenklimaat indien gewenst worden bijgeregeld.

Wat betreft een modern huis maken we wel eens de vergelijking met een koelkast. Deze verliest geen koude door optimale isolatie. Zou je er in gaan zitten, dan stik je omdat de koelkast geen luchtkieren heeft; de temperatuur blijft daardoor constant. Optimale ventilatie is voor een goed geïsoleerd huis onontbeerlijk, ook voor de afvoer van menselijke verdamping. Om een prettig en fris binnenklimaat te creëren wordt in een Lofthome een hoogwaardig ventilatiesysteem toegepast (eventueel met warmteterugwinning). Verder is voor natuurlijke ventilatie de woning voorzien van draaikiepdelen en schuifpuien vanuit het ontwerpuitgangspunt dat elk woonverblijf tenminste één te openen deel dient te hebben.

Lofthome sandwichpaneel gevelelementen
De muren van een Lofthome bestaan uit duurzame en beproefde 14 cm dikke sandwichpaneel gevelelementen, bestaande uit tweezijdig hoogwaardig bewerkte (geheel roestvrij) metaallagen met een PIRplus-isolatievulling. Een innovatief bouwmateriaal dat door de bouwer van Lofthome (Hardeman) zelf is ontwikkeld en in eigen fabriek wordt geproduceerd. De sandwichpanelen worden ook geëxporteerd (onder andere naar zeer klimaatgevoelige landen in Scandinavië en naar IJsland en Canada). Deze gevelelementen worden volop toegepast in kantoorcomplexen, ziekenhuizen, hotels, hoogwaardig geïsoleerde industriehallen en (internationaal) ook steeds meer in de woningbouw. De panelen hebben een zeer hoge isolatiegraad (Rc 6,58) en een bewezen lange levensduur. Ze zijn brandwerend en vlamdovend.

De kleur aan de binnenzijde van de panelen is standaard gebroken wit, eventueel met een ‘stucwerk’ effect. Voor de ophanging van zware kunstwerken zijn meerdere ophangsystemen mogelijk. Lichtere objecten kunnen prima met magneethaken worden opgehangen. In de sandwichpanelen kan worden geboord en gaatjes kunnen achteraf onzichtbaar worden verwijderd. Vanzelfsprekend is het mogelijk binnen een extra voorzetwand van bijvoorbeeld gipsplaten voor de sandwichpanelen te plaatsen. Echter, dit doet afbreuk aan het industriële karakter van de woning en een extra voorzetmuur neemt bovendien woonoppervlak in beslag.

SONY DSC

De sandwichpanelen zijn dampdicht met een gesloten cellen isolatiesysteem welke geen vocht kan opnemen en ook niet kan schimmelen. De PIR (polyisocyanuraat) vulling komt van BASF en is een verbinding van twee componenten: polyol en isocynanaat. De sandwichpanelen van elke Lofthome worden in de fabrieken van Hardeman geproduceerd en op maat voorbereid, vervolgens naar de bouwplaats getransporteerd en op de staalconstructie gemonteerd.

De bouwmethodiek van Lofthome gaat uit van dampdicht bouwen. De wanden ademen niet omdat de wanden luchtdicht zijn. Een andere bouwmethodiek is dampopen bouwen. Ademen klinkt gezond en wordt daarom vooral om promotionele redenen als voordeel, vooral in de houtskeletbouw, aangehaald. Maar ook bij dampopen bouwen wordt evengoed een dampscherm aan de binnenzijde van de wand aangebracht waardoor het damptransport minimaal is. Een woning moet en mag in feite niet ademen door de daken en gevels, maar wel met behulp van een efficiënt ventilatiesysteem en natuurlijke ventilatie. Ga voor uitgebreide informatie over dampopen of dampdicht bouwen naar deze pagina.

Gevelbedekking
Over de sandwichpanelen wordt aan de buitenzijde de gevelbedekking aangebracht: standaard bestaat deze uit sinusprofielen met een keuze uit meerdere kleuren, van aluzink tot antraciet. De sinusprofielen worden zonder goten en afvoerpijpen als een ‘buitenhuid’ over een Lofthome aangebracht. De ‘buitenhuid’ heeft geen invloed op de isolatiewaarde van de woning en geeft uitsluitend een beschermende en esthetische functie. De totale dikte van de buitenmuren van een Lofthome bedragen ongeveer 20 cm, wat veel extra woonoppervlak ten opzichte van traditionele bouw geeft (minimaal 40 cm). Andere materialen dan standaard sinusprofiel gevelbedekking zijn mogelijk, bijvoorbeeld (composiet)hout, marmoroc of cortenstaal. Afhankelijk van het materiaal kunnen de kosten van de woning met een niet standaard gevelbedekking aanzienlijk oplopen. Dit geldt eveneens voor zeer grote oppervlaktes van het toegepaste drievoudig glas.

De muren van een Lofthome voldoen uiteraard aan de geluidseisen van het Bouwbesluit (> 20 Db). De lage massa van de muren zorgt ervoor dat de geluidsisolatie lager is dan bij een massief betonnen of gemetselde woning met dikke muren. Harde regenslag of hagel is in een Lofthome, mede door de open structuur van de woning, meer hoorbaar dan in een uit steen en dakpannen opgetrokken huis. Het geluid wordt niet als storend ervaren, eerder als gezellig. Door de extra toepassing van vezelcementplaten tussen de sandwichpanelen en de ‘buitenhuid’ van de woning kan bij geluidsbelaste omgevingen, zoals aan het spoor of langs een snelweg, de geluidsisolatie worden verbeterd.

Draadloze en mobiele netwerken
In moderne goed geïsoleerde huizen werken mobiele telefoonverbindingen – en soms ook wifi verbindingen – vaak slecht. Iedereen heeft wel de ervaring met mobiele telefonie: buiten werkt het prima, maar binnen valt de verbinding steeds weg.

Voor wat betreft wifi is er bij Lofthome geen probleem omdat de woning een open structuur heeft zodat het wifi signaal overal goed zal zijn. Met een wifi Range Extender kan men, indien gewenst, het draadloze netwerk verder versterken, maar dat zal normaliter niet nodig zijn. Sommige producten plaats je gewoonweg zonder rommelige bedrading in het stopcontact en het werkt. De meeste wifi Range Extenders ondersteunen alle bestaande beveiligingstandaarden.

Voor draadloze telefonie via mobiele netwerken ligt het ingewikkelder. Zwakke signaalomgevingen bieden een slechte dekking binnenshuis waardoor de gesprekskwaliteit slecht is. De beste verbinding krijgt men bij het raam. Er zijn gsm versterkers op de markt die het signaal van buiten naar binnen halen (laat u zich goed informeren over de regelgeving hierover). Een andere optie is bellen via wifi, wat diverse providers in combinatie met een geschikte telefoon aanbieden.

Vloer
Lofthome wordt standaard met een zandcement dekvloer opgeleverd. In deze dekvloer kan vloerverwarming worden toegepast. De vloer van de verdieping bestaat normaliter uit betonnen kanaalplaten, echter een stalen fabrieksvloer (standaard) is ook mogelijk. De vloerafwerking met bijvoorbeeld tegels, gietvloer, laminaat of hout is niet inbegrepen, er bestaat een grote keuzevrijheid.

Voor een industriële uitstraling kan voor een karaktervolle monoliet betonvloer worden gekozen. De cementdekvloer vervalt in dit geval. Het resultaat van een monoliet betonvloer geeft een prachtig beeld, echter de uitvoering ervan is handwerk. Elke vloer is anders wat betreft kleur, structuur en oneffenheden. Achteraf kan de vloer in principe niet meer worden bijgesteld. Na het aanbrengen van de vloer mag er voor uitharding een aantal weken niet op worden gelopen, hetgeen de bouwtijd enigszins verlengd. De woning moet tijdens de stort van de vloer water- en winddicht zijn om het beste resultaat te verkrijgen. Na het drogen van de vloer wordt een nabehandeling met een speciale boenmachine geadviseerd in combinatie met inwaxen van de toplaag. Deze laag beschermt de vloer en zorgt ervoor dat deze direct vloeistofdicht is.

eigenschappen-monoliet-beton1eigenschappen-monoliet-beton2

Samengevat, de ideale Lofthome bewoner houdt van:

  • veel (open) ruimte, met doorkijkjes en verrassende plekken en beslist niet van hokkerig wonen maar van vrijheid
  • van de industriële uitstraling van de woning, zichtbare constructies en misschien zelfs zichtbare installaties
  • contact met de medebewoners en leefomgeving, stoort zich niet aan geluiden van buiten of van een andere verdieping
  • innovatieve en duurzame producten en bouwmaterialen
  • puurheid, niet van allerlei bouwfranjes, dakkapelletjes en nisjes; minder is meer
  • van verse lucht; vanwege de hoge isolatiegraad is een ventilatiesysteem handig, maar een raam moet ook open kunnen
  • een industriële en ambachtelijke afwerking, een lasspetter of een stuk ruw naturel beton stoort hem niet, niet alles hoeft in hoogglans afgelakt te zijn
  • licht en transparantie tussen binnen en buiten, heeft affiniteit met wisselende klimaatomstandigheden

De ideale Lofthome bewoner vindt

  • het bovendien belangrijk dat zijn woning flexibel is, op elk moment eenvoudig anders ingedeeld kan worden, bijvoorbeeld bij veranderende gezinssamenstelling of verkoop van de woning
  • het belangrijk dat de woning uniek is, wil geen cataloguswoning maar een ontwerp geheel naar eigen wens, maat en smaak

Kortom, Lofthome is een karaktervolle woning die aan velen heel veel plezier en woongenot biedt. De juiste keuze voor mensen optimale woonvrijheid koesteren, durf en design hoog in het vaandel hebben. En dat ook nog eens tegen een relatief zeer betaalbare prijs.

eigenschappen-veenendaal