KANGOEROEWONING

Een budgetvriendelijk woonidee
Een kangoeroewoning is een combinatie van twee (zelfstandige) woningen of wooneenheden onder één dak. Andere benamingen zijn ook: meer generatiewoning, tandemwoning, duowoning, meergezinswoning. Het concept van een kangoeroewoning gaat uit van de verbeelding van een mammakangoeroe met zijn kleine jong dat lekker warm en veilig in de buidel zit. Twee – of misschien wel drie – generaties wonen in een kangoeroewoning samen, in hetzelfde huis, maar toch apart. Vanuit ruimtelijk en architectonisch perspectief zitten ze elkaar beslist niet op de lippen. Het Lofthome woonconcept leent zich hier perfect voor.

Jongeren met ouderen
Het begrip kangoeroewoning komt voort uit de mantelzorg waarbij een familie, of vrienden, naast degene(n) willen wonen die zorgbehoevend is of zijn. Maar het kan ook het jonge gezin samen met senioren zijn, met oma en/of opa die mogelijk ook een rol vervullen bij de opvang of oppassen op de kleinkinderen en dieren, als babysit, of eventueel boodschappen doen en helpen bij wassen en strijken. Uiteraard gaat het ook om wederkerigheid, dat het gezin bij zorgproblemen inspringt bij hun ouders. En misschien vinden de ouderen, die over ’t algemeen meer tijd dan jongeren hebben, het ook leuk mede de tuin te verzorgen en andere huishoudelijke klusjes te doen.

Een groot voordeel van een kangoeroewoning is dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, langer zelfstandig blijven en minder vereenzamen. Vroeger was het heel gewoon dat men bij elkaar in woonde. In veel landen is dit nog altijd gebruikelijk. Echter, in de laatste decennia is de individuele drang naar vrijheid en onafhankelijkheid toegenomen. Nederlandse eengezinswoningen zijn hiervoor ongeschikt, meestal te klein. Een omslag is nu bespeurbaar, maar dan wel anders. Door een terugtrekkende overheid zal in toenemende mate de maatschappij een groter beroep doen op zorg en solidariteit voor elkaar, vooral omdat zorg onbetaalbaar wordt. Eén van de oplossingen is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Ze hoeven dan niet vroegtijdig naar een zorgcentrum of rusthuis waar ze meestal geïsoleerd van de eigen, bekende omgeving raken. Een kangoeroewoning kan dan een aantrekkelijke en ook nog eens betaalbare oplossing zijn. De jongere helpt de oudere en omgekeerd. Het bevordert de integratie tussen jong en oud.

Gewoonweg samen wonen of ondernemen
De bijzondere woonvorm van een kangoeroewoning heeft de laatste jaren een ruimere betekenis dan uitsluitend ‘zorg’ gekregen. De trend van het naast elkaar wonen van jongeren met ouderen onder één dak, bij elkaar maar toch afzonderlijk en met behoud van alle privacy, heeft de laatste jaren ook doorgezet naar gewoonweg mensen die het prettig vinden om met elkaar samen te wonen. Vrienden of familieleden van ongeveer gelijke leeftijd. Maar ook mensen die een deel van hun huis voor extra inkomen willen verhuren, een ‘bed & breakfast’ willen starten, of een atelier of kantoor aan huis wensen.

De uitvoering
Met staalconstructiebouw is elke maatvoering mogelijk en ontbreken draagmuren zodat – eventueel in een later stadium of voor ander gebruik – elke verandering van de woonindeling toe te passen is. Beide woondelen, of een woondeel met een bedrijfsmatige ruimte, zijn van elkaar gescheiden via een inpandige (verbinding)ruimte, al dan niet met één of meerdere voordeuren. De hoofdwoning zal in de praktijk veel groter zijn dan de buidelwoning. Met een zadeldak of platdak kan alles gelijkvloers zijn, maar ook met verdiepingen en boven- en benedenwoning. De flexibiliteit is groot en woonwensen kunnen zonder hoge kosten worden verwezenlijkt. Hoewel elke woning binnen het kangoeroeconcept twee aparte huishoudens herbergen met een eigen voordeur, met een eigen keuken en met eigen sanitaire voorzieningen, liggen voor wooncomfort en het verminderen van kosten een aantal gemeenschappelijke woonfaciliteiten in de rede. Bijvoorbeeld een gezamenlijke opslagruimte, was- en drooginstallatie, energiebeperkende voorzieningen, mediatheek et cetera.

Eén of meerdere woningen?
Het meest gemakkelijke is de kangoeroewoning kadastraal als één woning op één stuk grond in te schrijven met de gemeentelijke toestemming van verhuur van de tweede inpandige woning. Bij de notaris kan de eigendomsverhouding worden vastgelegd, ook indien meerdere personen eigenaar zijn. Een gesplitste woning is mogelijk, maar heeft veel meer voeten in de aarde. In het ontwerp moeten de inpandige woningen dan duidelijk van elkaar gescheiden zijn via verticale en/of horizontale splitsingen. Elke situatie is uniek. Het is belangrijk om alles vooraf goed met de gemeente en notaris door te spreken. Gescheiden elektriciteit- en watermeters en aparte brievenbussen en dergelijke kunnen de bewoners onder elkaar regelen.

Budgetvriendelijk woonidee
De nieuwe woonvorm van kangoeroewonen is een budgetvriendelijk woonidee, ook een nieuwe visie op architectuur. Veel jonge gezinnen, die geremd worden door hoge grondprijzen, bouwkosten of het moeilijk verkrijgen van een hypotheek, kunnen toch hun woonwensen verwezenlijken en oudere mensen, voor wie de huidige woonruimte vaak te groot wordt als de kinderen uit huis zijn. kunnen zich een meer bij de leeftijd passende woonruimte aanmeten. Het industriële Lofthome woonconcept leent zich uitermate goed voor een kangoeroewoning. Elke maatvoering en elke indeling is door de bouwwijze met een staalconstructie mogelijk.